Vapenlagsutredningen på remiss !

Vi har recenserat analyserna i Vapenägaren 3-2024. Vi kommer självfallet att skriva ett remissvar.

Vi kommer också att lägga upp en mall för privatpersoner att kunna svara på denna remiss.

Polisen och Åklagarmyndigheten löper amok !

Jägare jagas som om de vore terrorister och kriminella. Polis använder insatsstyrkan emot laglydiga medborgare. Åklagare beordrar husrannsakan hos oskyldiga … SVF protesterar emot detta övervåld !

Karl Hedin och medåtalade friade !

Tingsrätten ansåg bevisningen ohållbar och till skillnad från förvaltningsdomstolar sitter man inte och ”tycker” utan kräver lagstöd.
Men vad har kalaset kostat skattebetalarna? Bara advokatarvoden är över 2 mkr  Sedan hela rättsapparaten. Och vad har det inte kostat de åtalade i tid och själsro … ett fett skadestånd vore på sin plats.
Den dag tjänstemannaansvaret återinföres kanske vi slipper åklagare som löper amok. Nu kan de härja fritt, i samarbete med Polismyndigheten. Båda är ju skattefinansierade …

Bly utmålas som miljöproblem men är det inte!

Läs den klargörande artikeln här, hämtad från Berghs Blogg.

Polisens bristande laglydighet!

Den resulterade i böter på 2,5 miljoner kronor! Läs mer på Bergs Blogg, samhällskritisk sida.

Riksdagen avslog propositionen

Man gick på Justitieutskottets förslag och sade nej till Regeringens proposition 2020/21:42 eftersom förslagen går längre än vad Vapendirektivet kräver.

Årsmöte per telefon

Vi behöver trots Corona få till stånd ett årsmöte. Det blir som en telefonkonferens måndag 29 mars 2021 kl 18. Du som vill deltaga, meddela namn och telefonnummer till Gull-Britt på 0304-41171, 0739-426343 eller mail till info@vapenagaren.se.
Alla handlingar finns i mittuppslaget till årets första nummer av Vapenägaren.

Utställningar blir inte av

På grund av de restriktioner som Corona-pandemin ger oss är det osäkert om vi kommer att kunna delta i några utställningar överhuvudtaget under 2021. Vi kommer att meddela på Facebook, hemsidan och Twitter.

Domstolen ignorerar lagen

HFD nekade prövningstillstånd. Domstolen tycker att Ruger RPR med pistolgrepp, vikbar kolv och militäriskt utseende inte är lämplig för jakt, väl medveten om att den exakt likadana Tikka T3 av dem bedömdes som lämplig för jakt. Naturvårdsverket har godkänt båda. Två domar (med samma domare inblandad) går således helt emot varandra. Läs den häpnadsväckande förklaringen här

Myndighetsrelaterat

Vi uppmanar alla som söker vapen att inte använda sig av Polismyndighetens digitala ansökningsblankett. Läs varför.

SVF:s svar på förslaget till ny Fap 525-1 om skjutbanor finns här
och svaret på den konsekvensutredning vi fick efter begäran finns här

Föreningsegna grenar är tillåtna

Polismyndigheten har försökt förbjuda föreningsegna grenar men enligt Högsta Förvaltningsdomstolens utslag i mål 6802-16 finns det inget i vapenlagstiftningen som hindrar en förening från att ha föreningsegna grenar.

Diverse

SVF har gjort blanketter för licensansökan och föreningsintyg som följer vapenlagstiftningen (vilket inte Polismyndighetens blanketter gör). Läs om blanketterna, titta på ansökan respektive föreningsintyg.

Läs om EU:s nya integritetspolicy här.

Ett blad att överlämna om du hamnar i en poliskontroll och har vapen med dig …

Läs artikeln om belastningsregistret

Har du fått avisering om inspektion av din vapenförvaring? Läs checklistan på vad du ska tänka på.
Se också SVF:s förslag till svarsbrev inför inspektionen.

Läs SVF:s brev till Regeringen med krav på byte av myndighet för licensgivning.

Läs rådman Claes Linders studie om ”synnerliga skäl”

Äldre Remingtongevär är tillåtna för jakt enligt Naturvårdsverket. Om de är byggda för svartkrut kan man använda Pyrodex som är ett modernt svartkrutssubstitut. Anslagsenergin räcker endast för klass 3-vilt.

Fortsatt debatt om polisens nya kula som är förbjuden att använda i krig enligt Haag-konventionerna redan år 1899 och 1907.
SVF har haft ett genmäle på Håkan Spuhrs artikel om polisens ammunition i polisens egen tidning Svensk Polis 3-2005.
Dåvarande Rikspolisstyrelsens etiska råd under ledning av förre justitiekanslern Hans Regner var mycket kritiska och rekommenderade ett byte till samma sorts ammunition som Danmark (där man använder Action 4, samma som Tyskland använder). Etiska rådets kritik ledde till att Polismyndigheten (dåvarande RPS) helt sonika avskaffade etiska rådet.