Lagrum SFS Daterad

Vapenlagen
(utfärdad 1996-02-08, uppdaterad tom SFS 2006:386)
Vapenlagen i: Notisum/Rättsnätet Juridiskt Forum
1996:67 990815

Vapenförordningen
(utfärdad 1996-02-08, uppdaterad tom SFS 2006:1304)
Vapenförordningen i: Notisum/ Rättsnätet Juridiskt Forum
1996:70 990815


Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd går ej att länka direkt till
respektive Fap, man får gå in på deras hemsida och söka fram den FAP
man vill läsa


RPSFS
 
om vissa harpunvapen FAP 551-2 1986:23 860611
om vapenlagstiftningen FAP 551-3 2009:13 090423
om inköps/försälj. ställen FAP 551-4 2000:30 000523
om europeiskt skjutvapenpass FAP 553-1 2000:59 000809
om museers förvaring FAP 556-1 2006:13 061214
om handlares och sammanslutningars förvaring FAP 556-2 2005:4 050217
om inlämnade vapen/ansvarsfrihet Fap 559-1 2007:1 070209