Gryning. Foto: Copyright Lars-Kristian Bergh

SVF – Sveriges Vapenägares Förbund är en renodlad intresseorganisation för civila vapenägare. Vi har inga anslag och är partipolitiskt obundna. Förbundet bildades 1982.

Medlemsavgift 250 kr/kalenderår insättes på bg 5649-2788, eller swisha till 123 221 20 33. Ange gärna telefonnummer … (OBS plusgirot har utgått!)

För den som blir medlem sent på året räknas avgiften automatiskt även för nästkommande år.

Tidningen Vapenägaren och fri rådgivning ingår.

 

Du ska bli medlem i SVF om du tycker att . . .

  • Vapenlagstiftningen ska bli tydlig och struktureras bättre, nu är den ett lappverk
  • Polismyndighetens handläggare ska inte ha tyckande utan lag som grund för beslut
  • Vapenlicensärenden ska flyttas till en ny myndighet (Viltmyndigheten) med nya chefer (ej från Polismyndigheten).
  • Tidsbegränsade vapenlicenser ska bli icke-tidsbegränsade när man har förnyat licensen första gången
  • Det ska erkännas att det är vetenskapligt belagt att blysorten ”metalliskt bly” i marken inte är miljöfarligt eller skadligt för människa/djur
  • Kriminella och terrorister och deras olagligt åtkomna vapen ska jagas, inte legala laglydiga vapenägares
  • Det ska tillämpas viteskrav istället för indragna licenser vid bagatellartade avvikelser mot vapenlagstiftningens krav.
  • Kvaliteten på våra förvaltningsdomstolar måste förbättras
  • Sverige måste få en författningsdomstol