SVF är en ideell organisation och har inga anslag och är partipolitiskt obunden.

Riksdagens hemsida, Regeringens hemsida.

Kemikalieinspektionens EU-motsvarighet ECHA (European Chemical Agency) har lyssnat på miljöaktivisterna som vill förbjuda bly i ammunition och fiskesänken. Sakliga argument lyser med sin frånvaro, det är mera religiös övertygelse. Den form av bly som används i ammunition och fiskesänken är inte löslig i vatten och är inte skadlig för miljön.
Blyhagel vid jakt i våtmarker är förbjudet, dår får man använda stålhagel.
Men aktivisterna vill att EU ska klassa våtmarker enligt Ramsar-konventionen och då skulle hela Sverige betraktas som en enda stor våtmark där man inte ens fick passera med blyad ammunition i fickan.

Förslaget ska upp i EU:s ministerråd och den svenska delegationen har fått instruktioner att rösta NEJ.