Vapenägarna är cirka 600 000 och utgör ungefär 12 % av hela den svenska väljarkåren. Vi är en intressegrupp som sammantaget är en mycket betydelsefull faktor i samhällsdebatten.

Vi anser att det är fel att vapenlagen kriminaliserar en vapenägare som innehar patroner av annan kaliber än den som passar till de egna vapnen. Vi anser att det är fel att civila vapen jämförs med till exempel militära vapen. Statens skjutvapen faller inte under vapenlagstiftningen.

Vi kräver att våra beslutsfattare avsätter medel för att stoppa vapensmugglingen och den svarta vapenhandeln.

Gryning. Foto: Copyright Lars-Kristian Bergh
Annons Interprodukter
Annons Interprodukter
Annons Interprodukter