Vi har fått avskräckande exempel på vapenägare som bytt lås i sina skåp och fått betala 9.000 kr för nöjet att få hem en tekniker som fixade låsbytet. Men, är man lite händig kan man fixa det själv.

Robur Safe i Slöinge säljer lås tillverkade av Kavi och godkända enligt SS 3492 för endast 1.295 kr + moms.

Man har också värdeskåp EN 1143 (sista siffran, om den är -1 eller -2, är vi osäkra på, det får man kolla) från 10.000 kr. Det är det absolut hittills billigaste vi har stött på.

Robur Safe finns i flera städer. Titta på deras hemsida och klicka för information på svenska …

Dagens regler är:

Lag om godkänt säkerhetsskåp SS 3492 infördes 2000 och skulle vara i full kraft 2002. Efter 2002 skulle alla vapenägare ha ett godkänt säkerhetsskåp eller ett likvärdigt som ska uppfylla reglerna:

– minst 4 mm stålplåt
– kolvar i minst 3 riktningar och man ska inte kunna ta ur nyckeln när man låst upp (för att kunna ta ur nyckeln måste man ”låsa i luften”)
– borrskydd i låset
– sprängskydd i låset som spärrar regelverket
– minst 20 mm ingrepp i regelverk och bakkant
– ett lås som har klass SS 3492
Rikspolisstyrelsen medgav att man fick behålla gamla godkända skåp som inte har markering att de uppfyller normen SS 3492 fram till utgången av 2010.

Det som brister på äldre vapenskåp är oftast att det saknas borr- och sprängskydd i låset. Då kan man montera ett nytt lås och på så sätt uppgradera det gamla skåpet så att det blir likvärdigt ett skåp som är godkänt enligt SS 3492.

Det finns inget krav på att låsbytet måste utföras av någon auktoriserad firma, detta var endast en rekommendation från Rikspolisstyrelsen (SVF har fått ett brev som bekräftar detta). Den som är händig kan göra det själv. Ta foto under ombyggnaden och skicka in både foton och kopia av kvittot på låset till polismyndigheten så ska det räcka som bevis att skåpet numera uppfyller normen SS 3492.