VAPENÄGAREN

Nr 6/2020


Allmänna motionstiden
Ett par mycket viktiga motioner
Mera om myndighetsaktivism
Skarpa deadlines ...
Om tjänstemannaansvaret
Förvaring
Vapens lämplighet
Skanåkers krönika: Politik - det möjligas konst
Karl Hedin-syndromet
Uppdelning av vapenlagstiftningen
Polisen och skjutbanor
Policydokument hos Polisen
Att gripa efter halmstrån ...
Auktorisation spiller över ...
Anonyma tips ...
Förbudsmotioner
Utslängd i kylan - vad göra?
Julhälsning
Utställningar
Olovlig avlyssning
Vapenstöld i Regeringskansliet
Särskild ammolicens möjlig ...

Uppdaterad 20201117