VAPENÄGAREN

Nr 6/2008

Vad händer sedan?
KemI:s rapport och förslag
Hur blir skatten? Och pengar?
Egenimport
Alternativhagel förbjuds
Gift på soptipp
Definition av aktiv
Bristande rutiner
Skanåkers krönika: Behovet av visioner
Jakt pågår!
Miljöministern ger Naturvårdsverket uppdrag
Justitieministern bekämpar idrottens huliganer
Fick behålla vapnen
Återkallelse ogillades
Bättre offentlig service till medborgarna
Ett gammalt vapen berättar
Att lita på någon
Lita inte på någon!
JO kritiserar handläggning
När uppstår joner?
Förvaring hos annan
Vapensmuggling
Skillnad i länsrätter
Eftersök - ett riskfyllt jobb
Regeringsrätten får bollen
Våld i tjänsten
Osakligt påhopp

Uppdaterad 20081211