VAPENÄGAREN

Nr 5/2015

Regeringsuppdrag
Grundläggande orsaker
Kolvbyte godkänt
Synnerliga = särskilda
Skanåkers krönika: Myndighets uppgift
Skåp för 6 vapen ...
Kvinna i vapnens värld
Benelli MR1 och precisionen
Utställningar
Jägareförbundet omprövar policy
Jakten hotas
Konsekvenser för handlare
Mera om handläggningstider
Om vildsvinsförvaltningen ...
Laddad bössa - en pudel
Vad innebär "laddad"?
Att dämpa ljudet
Överlåtelse
Åt samma håll ...
Åtelkamera kräver tillstånd
Skyddsjakt kräver tillstånd
DNA väcker frågetecken ...

Uppdaterad 20151018