VAPENÄGAREN

Nr 5/2004

Jaktkortsavgift och viltvård
Hör upp och skydda hörseln
Motioner om bly
Behovet av klarsyn
Skanåkers krönika: Avslöja vapenlobbyn!
SVF hos justitieutskottet
Förvaringsslarv och skäl för återkallelse av licens
Det personliga ansvaret
Motioner av intresse
Remissvar om Fap 556-2
Maktkoncentration i vapenfrågor
Varför jagas legala vapenägare?
RPS statistik
Konsekvenserna av Fap 556-2
Effektgräns för luftvapen
Remissvar Ds 2004:32
Det etiska rådet
Med många vapen ...
Orimliga förvaringskrav
80 år på samma adress

 

Uppdaterad 20050219