VAPENÄGAREN

Nr 4/2019

Håll debatten levande !
JU:s förslag antogs ...
NVV:s reviderade föreskrifter
Svenskt Forum ryter till ...
Antika vapen omhändertogs
Skanåkers krönika: Det unika har hänt!
Ljuddämparföljetongen fortsätter
Åtgärder för att minska brott
Houston vs. Chicago
Makten slirar ...
Licensers innehåll
Lånelicens - bakgrund
Tikka T3 vs. Ruger RPR
Skydda antika vapen!
Glidning mellan lån och reparation
Femåringar försvinner?
Aktivismen inom våra förvaltningar
Inte uttömmande?
Utställningar
Polismyndighetens skrämseltaktik
Skjutbane-Fap på remiss
Kaliber och ammoklass

Uppdaterad 20190720