VAPENÄGAREN

Nr 4/2011

Brottsprovokation?
En varning - agera i tid !
Reparatörers lager är möjligt !
Forskning om Ruger Mini-14
Olämpliga uttalanden!
Skanåkers krönika: Att tjuta med ulvarna
Rovdjurspolitik? Ja, här!
Mera om halvautomater för jakt
Dömandets teknik
Utställningar
Annat skytteförbund
Ett klokt jägarförslag
Ett vapenbrott
Allmänt råd underkänt - igen
Självpåtagen kompetens?
Rikspolisen inspekterar polisen
Kommentarer till rapporten
En licensinstans
Lång väntan
50 BMG (12.7x99 Nato)

Uppdaterad 20110911