VAPENBLADET

Nr 3/1999

Ordföranden har ordet
En svensk tiger!
Allmän slapphet?
Blyförbudet och dispensmöjligheterna
Sprängämnesinspektionens planer
När licensgivande myndighet ställer krav
Man måste inte tävla
Man kan få licens på flera vapen i samma kaliber
Ställ frågor till Din politiker
En som ställde frågor till miljödepartementet
Vad är CW-områden
Dessa hemska och farliga automatvapen
Debatten om miljöpolitiken
Från SPSF:s årsmöte
Licenser på kortpipiga vapen
Den väntade vapenpropositionen
Aktiviteter på fältet
Känner Du någon medlem som inte får sin tidning?
Besvärligheter vid omläggningen till centrala PTI-Stockholm
Avgå, Laila Freivalds!
PS!

 

Uppdaterad 20050219