VAPENÄGAREN

Nr 3/2017

Kompetent utredare utsedd
Uppdraget i detalj
Åklagares objektivitet?
Kommande lagtolkning irrelevant
"Demens" var falskt alarm
Promille ej bevisat ...
Skanåkers krönika: Vettig förenkling ...
Skydd mot husrannsakan
Förvaring hos annan avgjord !
Licensfria dummies ...
Om förhör ...
Krut för eget bruk ...
Inget bemyndigande
Utställningar
Test av krut
JK och husrannsakan
Ingen kontroll av fakta
Jägare, skyttar och lagstiftning ...
Obekräftad uppgift
Utbildning behövs ...
Kikarsikte stals ur vapenskåp
Omhändertagande och beslag
Fri bevisprövning mot grundlagen?
HFD prövar föreningsegen gren

Uppdaterad 20170613