VAPENÄGAREN

Nr 1/2016

Är Vapendirektivet infört?
Rekordsnabb remiss, axplock
Principer
Skanåkers krönika: Mot terrorism?
Förvaringen var "godkänd" ...
Polismyndighetens svar ...
Samlares och museers åsikter ...
Utställningar
SVF:s remissvar
Vapenhandeln ryter - nu och då
Dyslexi?
Paneldebatt i Europahuset
Några enkätsvar
EU:s vapenklasser

Uppdaterad 20160208