VAPENÄGAREN

Nr 1/2011

Förvaltningslagsremiss
Museistriden går vidare ...
Lagregler om förvaring
Prisjämförelser på skåp
Skanåkers krönika: Lag som ledstjärna
Myndigheter åsidosätter grundlagen
Viktiga lagar
Modernisering av ett antal lagar
Utställningar
Märkning av vapen och ammo
Uppsiktsjakt är inte "lån"
En miss i vapenlagstiftningen
Felaktig info
Planerade propositioner
Tullen är aktiv!
Kompetenskrav för licens

Uppdaterad 20110223