VAPENÄGAREN

Nr 1/2005

Individuell bedömning
Fråga till ministern - och svaret
Politiker som lyssnar
Insändarspalten
Remissinstanserna om Ds 2004:32
- Vapenhandlartillstånd, olika skärpningar
- Vapengarderob för målskytte
- Skrotning av skjutvapen
- Översyn av lånebestämmelserna
- Regler om anmälningsskyldighet för läkare
- Polisens underlag för vapenärenden
- Underrättelse till försvarsmakten
- Anmälningsplikt för kronofogdar och konkursförvaltare
- Klassificering av effektbegränsade vapen
- Krav på ålder och föreningsmedlemskap för icke- effektbegränsade vapen
- Regler om vapenattrapper, soft air guns
- Sekretess för uppgifter i vapenhandlarregister
- Tillstånd för samlingsvapen
- Innehav för udda ändamål
- Ansökan om vapentillstånd
- Vissa undantag för salutkanoner
- Ökade möjligheter att ha ljuddämpare vid jakt
- Söka efter vapen i fordon/Transitregler i Norden
Skanåkers krönika: Pistolskyttet förbjuds
Om maktkoncentrationen
Rundskrivelse till vapenhandläggare
Sportskyttet om bly
Inget tak för vargar
Ordföranden har ordet
Se verkligheten
Årsmöteshandlingar (endast till medlemmar)

 

Uppdaterad 20050219