Vapens lämplighet

 

Sedan 1967 har Naturvårdsverket haft Riksdagens och Regeringens bemyndigande att avgöra vilka vapen som får användas för jakt.

Lars Beckman (m) påtalar i motion 2020/21:2811 att ingen annan myndighet har en liknande roll. Trots detta har Polismyndigheten i flera uppmärksammade fall ibland haft en annan uppfattning och nekat lämna vapentillstånd (licens) för av Naturvårdsverket godkända jaktvapen.

Det är önskvärt med ett förtydligande i vapenförordningen att man ska beakta målskjutningsvapnets lämplighet utifrån den målskyttegren idrottsskytten angett att vapnet är avsett för, och att Polismyndigheten inte ska bedöma jaktvapens lämplighet då detta redan görs av Naturvårdsverket.

Ack ja. Inte ens våra förvaltningsdomstolar klarar att läsa innantill och se att det enda som Polismyndigheten ska bedöma är personens lämplighet. Domstolarna delar gladeligen ut befogenhet till Polismyndigheten att avgöra alla vapens lämplighet trots att Polismyndigheten inte har fått något som helst bemyndigande att göra så. Att en domstol inte har behörighet att ge en myndighet större befogenhet än vad Riksdagen och Regeringen har tilldelat myndigheten missar man kapitalt. Så dålig klass är det på svenska förvaltningsdomstolar ...