Vapenstöld i Regeringskansliet

 

Mikael Oscarsson (kd) lägger motion 2020/21:485 att det måste till bättre bevakning av vapnen i Regeringskansliet. Det har stulits totalt 7 vapen vid 3 tillfällen, en gång i april och två gånger i oktober 2019. Övervakningskamera har inte spelat in något. Skyddsvakter har inte anlitats, enligt säkerhetschefen pga att man inte gjort någon egen säkerhetsprövning av skyddsvakterna. Det behövs åtgärder för att minimera risken för framtida stölder.

Ja, hade detta varit hos en privat vapenägare hade resten av vapnen dragits in omgående ...