Anonyma tips .....

 

I dagens läge är det mycket lätt att bli av med sina vapen om man har någon illvillig person i sin närhet (kanske en vapenhatare eller trädkramare?) som ringer till Polismyndigheten och påstår saker som denna myndighet därefter tar till intäkt att först omhänderta vapnen och sedan återkalla licenserna.

Det måste finnas mer att gå på än ett anonymt tips för att Polismyndigheten ska få vidta en så ingripande åtgärd emot en medborgare som att avhända denne hans vapen.

I ett fall med en handikappad vapenägare som hade assistans av Hemtjänsten hade en anonym person (men vapenägaren vet att det var en manlig assistent) ringt till Polismyndigheten och påstått att vapenägaren dels hade alkoholproblem, dels förvarade sina vapen "i en garderob". Polismyndigheten ryckte ut och omhändertog vapnen. Man konstaterade då att vapenägaren visserligen hade ett godkänt säkerhetsskåp i sin lägenhet men att detta inte var förankrat i lägenhetsstommen och att det inte uppfyllde kravet om att väga minst 150 kg. Vapenägaren väntade nämligen på att få erforderliga tyngder från en vän och därmed skulle skåpet uppfylla kravet att väga minst 150 kg.

Men ... kravet att låsa in vapnen i ett vapenskåp uppstår först när man måste lämna vapnen utan uppsikt, dvs när man lämnar lägenheten. Och vapenägaren hade inte varit utanför dörren under hela tiden från det att vapnen flyttades till lägenheten tills att Polismyndigheten hämtade dem. Han hade således hela tiden haft vapnen under uppsikt. Och inget hindrade honom från att ställa in dem i vapenskåpet, trots att det inte vägde 150 kg. Att ha dem där var ju i alla fall bättre än att ha dem på ett bord under uppsikt.

Vapenägaren är inte nykterist. Det kravet finns inte heller för någon vapenägare. Men han har absolut inga alkoholrelaterade problem. Är man handikappad får man passa sig väldigt noga för att bli full, då har man absolut ingen kontroll över sig och över sitt handikapp.

Men Förvaltningsrätten gick naturligtvis på Polismyndighetens linje och ansåg att Hemtjänsten ju hade haft möjlighet att stjäla hans vapen. Ja, man kunde ju ha övermannat honom och tagit nyckeln till skåpet ... men den risken löper ju varje människa som tar emot besök.

Likaså pekade Förvaltningsrätten på att vapenägaren hade en hög alkoholkonsumtion. Detta var Polismyndighetens påstående baserat på det anonyma tipset och myndigheten hade inte bevisat att detta påstående var korrekt. Ändå svalde domstolen detta okritiskt.

Detta öppnar ju oanade möjligheter, om man har någon man tycker illa om och man dessutom vet att denne är vapenägare. Ring ett anonymt tips, påstå olaga hot eller bristande förvaring eller superi så kommer vederbörande garanterat att bli av med sina vapen, oavsett om det finns någon sanningshalt eller inte i den anonymes påstående.

Skam till sägandes har detta tillämpats i årtionden utan att någon har reagerat. Men tidigare har det åtminstone funnits ett namn på anmälan. Nu är det anonymt.