Förvaring

 

Polismyndigheten tillämpar förvaringsregler för handlare/föreningar även på privatpersoner samt deras egna poängsystem kritiseras i motion 2020/21:1394 av Marléne Lund Kopparklint (m).

Hushåll där det finns flera vapenägare tvingas till samförvaring i dyra och tunga skåp som överstiger byggnormens krav. En enkel lösning vore att i lagen ange att privatpersoner ska ha skåp SS 3492 och där förvara det antal vapen som skåpet är klassat för.

OBS! Skåp är INTE klassade för ett visst antal vapen, det är också Polismyndighetens påfund.

Flera m-riksdagsmän anser att man ska kunna förvara hos annan, t.ex. hos föräldrar i anslutning till jaktmark för att undvika förflyttningar med vapen. Bland dessa märks Edward Riedl med motion 2020/21:1095 och Helena Antoni, Åsa Coenraads, Lars Püss och Ann-Charlotte Hammar Johnsson med motion 2020/21:1393.

En del fel finns: Det är inte ett brott mot vapenlagen att förvara sina vapen på annan plats än där man är folkbokförd, det är Polismyndighetens påfund. Domstolar har underkänt detta. Likaså är det inte olagligt att vara skriven på annan adress än där man bor.

Åsa Coenraads, Helena Antoni och Lars Püss (alla m) anser i motion 2020/21:1402 att en vapenägare som har lånat ett vapen ska kunna ha kvar hemma överbliven ammunition till vapnet tills nästa gång han ska låna vapnet. Idag är det ett brott mot vapenlagen om man innehar ammunition till annat än egna och lånade vapen för aktivt bruk.