Auktorisation spiller över ...

 

I Vapenförordningen står att en skytt ska vara "medlem i en sammanslutning som antingen auktoriserats enligt vapenlagen eller är ansluten till en auktoriserad sådan ..."

Ytterligt få föreningar är direktauktoriserade. De allra flesta är anslutna till ett auktoriserat förbund.

Men eftersom detta är likvärdigt med att själv vara auktoriserad innebär anslutningen till det auktoriserade förbundet att även föreningen är att betrakta som auktoriserad.

Det är alltid föreningen som sköter kontrollen att skyttar respekterar säkerhetsreglementet. Förbunden gör inga sådana inspektioner.

Därför räcker det att föreningen är ansluten till ett auktoriserat förbund för att man ska kunna hävda att det finns en auktoriserad sammanslutning som står för kontrollen.