Skarpa deadlines ...

 

En av de saker som hindrar investeringar är långa handläggningstider för ärenden.

Rickard Nordin (c) föreslår i motion 2020/21:327 att det ska införas en struktur med skarpa tidsgränser som ärenden ska handläggas inom. Vid särskilt svåra ärenden kan tiden utökas men i enklare fall bör huvudregeln vara att de ärenden som inte handläggs i tid automatiskt blir godkända.

Idén är bra ... den kunde kanske sätta lite fart på Polismyndigheten?