Ett par mycket viktiga motioner

 

Sten Bergheden (m) har lagt årets viktigaste motion, 2020/21:2265 "Genomförande av tillkännagivanden":

Han vill skärpa regelverket runt Riksdagens tillkännagivanden till Regeringen, så att Regeringen verkligen också genomför det som Riksdagen har tagit beslut om inom rimlig tid.

När en majoritet i Riksdagen fattar beslut om att rikta ett tillkännagivande till Regeringen i en viss fråga förväntar sig både Riksdagens ledamöter och alla andra att detta beslutet också ska genomföras av Regeringen inom rimlig tid.

Att Regeringen blir nedröstad av en majoritet i Riksdagen måste självklart kännas tungt för den sittande Regeringen men det är inte orsak nog att strunta i, förhala eller fördröja det beslutet och tillkännagivandet som Riksdagen beslutat om.

Motionären anser att efter ett tillkännagivande ska Regeringen inom två månader ha som uppdrag att redovisa en tidsram för hur tillkännagivandet ska hanteras och när Regeringen beräknar att komma med ett förslag eller proposition till Riksdagen. Denna tidsram ska meddelas utskottet och Riksdagen för ett godkännande och ska sedan hållas.

Idag har Regeringen stora möjligheter att gräva ner tillkännagivanden i långa utredningar och utan någon större press på sig att verkligen genomföra tillkännagivandet vilket inte är acceptabelt. Det är folkets röst och val som avgör Riksdagens sammansättning och Regeringen måste respektera ett majoritetsbeslut i Riksdagen och skyndsamt genomföra det som Riksdagen tagit beslut om.

- - - - - - - - - - - -

Ja, detta har vi sannerligen märkt. Det är mer än 4 år sedan Riksdagen beslutade om att det skulle tillskapas en ny myndighet, Viltmyndigheten. Det kom 15 tillkännagivanden om vapenfrågor 2018 och 2019 och än så länge har inget hänt om detta.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Lika intressant är samme riksdagsmans motion 2020/21:2266 "Politisk påverkan från statliga myndigheter":

Han vill förtydliga styrningen av statliga myndigheter, verk och bolag i syfte att motverka att partipolitisk kommunikation och försök till politisk påverkan förmedlas av dessa institutioner.

Att statliga myndigheter, verk och bolag ska vara opolitiska i sin information och sina eventuella reklamsändningar är för de flesta helt självklart. Ändå genomförde Systembolaget en omfattande reklam- och propagandaaktivitet för att försöka påverka politiken och politiker att säga nej till gårdsförsäljning av öl, vin och sprit i Sverige. Detta agerande av Systembolaget borde resultera i en översyn av regelverket för våra myndigheter och statliga verk när det gäller att driva politiska frågor.

Att driva en politisk propaganda mot politiker eller beslutsfattare i Sveriges Riksdag och/eller på andra politiska nivåer kan inte vara ett rimligt uppdrag som våra statliga myndigheter, verk och bolag ska ägna sig åt. För att dessa regler ska vara så tydliga som möjligt så behövs en översyn av regelverket för att undvika dessa problem.

- - - - - - - - - - - -

Det är inte bara Systembolaget som behöver avpolitiseras. Även Polismyndigheten har i många år ägnat sig åt politisk verksamhet och till och med haft personal i Bryssel för att på EU-nivå försöka få igenom sina idéer. Man har gått ut med artiklar i pressen (läs: Dagens Nyheter) och pressen har vägrat att ta in bemötanden vilket också strider emot all pressetik. Pressen ska rapportera om misshälligheter, inte ta parti för vissa myndigheters strävanden efter makt utöver den som Riksdagen och Regeringen har gett myndigheten via sina i lag inskrivna bemyndiganden.

Myndigheter och även Regeringen ska avspegla den politik som Riksdagen har beslutat. Inte sträva efter att få igenom sina egna idéer bakvägen, via lobbyism eller via påverkan i våra alltför flata förvaltningsdomstolar.