Om tjänstemannaansvaret

 

I april 2018 röstade Riksdagen enhälligt för att återinföra tjänstemannansvaret, det som Palme avskaffade 1975 i ämbetsansvarsreformen. Men den utredning som kom dolde frågan väl och i direktivet till utredaren formulerades det som OM ansvaret skulle utvidgas snarare än HUR.

Motion 2020/21:6956 av Kjell-Arne Ottosson (kd) och Larry Söder (kd) påpekar att politisk aktivism bland myndighetsanställda under senare år blivit vanligare. Det handlar i korthet om att anställda vid myndigheter driver en egen agenda utan stöd i, eller i motsats till, demokratiskt formade beslut. Det urholkar förtroendet för myndigheternas oberoende och för demokratin.

Louise Meijer (m) kräver i motion 2020/21:1745 att tjänstemannaansvaret ska utökas med ansvar för offentliga medel.

Sten Bergheden (m) anser i motion 2020/21:1821 att folket ska kunna lita på att tjänstemän verkligen följer lagar och regler. Det får aldrig ens finnas en misstanke om att en tjänsteman bedriver någon form av egen agenda eller inte håller sig till regelverket i sitt myndighetsutövande. Det måste därför finnas mycket tydligare sanktioner och straff för de tjänstemän som uppenbart har gått ifrån regelverket och aktivt drivit en egen linje i arbetet.

Rättssäkerheten måste alltid vara den högsta möjliga.

De tjänstemän som går utanför regelverket i sitt arbete utför ett mycket allvarligt brott som måste lyftas upp och tydligt bestraffas.

Därför bör man se över och utreda om det regelverk som gällde före 1976 kan återinföras i en modern tappning.

Samme riksdagsman har också lagt motion 2020/21:2270 att en utredning inte får ta hur lång tid som helst. När Riksdagen har gjort ett tillkännagivande till Regeringen förväntar man sig att Regeringen ska leverera ett förslag på ändringar inom en rimlig tid. Riksdagen behöver därför sätta upp en tydlig tidsgräns för leverans.

Ann-Christine From Utterstedt (sd) har i motion 2020/21:3152 krävt att Riksdagen ska kräva av Regeringen att denna tar tag i rekommendationen om skärpt tjänstemannaansvar. 1975 års ämbetsansvarsreform innebar en betydande avkriminalisering av tjänstemannaansvaret. Vid flera tillfällen har tjänstemän som av oaktsamhet fått lämna sin post dykt upp som ansvarig på annan statlig myndighet eller liknande. Detta har upprört många medborgare. Trots Riksdagens rekommendation har inte Regeringen presenterat ett lagförslag om tjänstemannaansvaret vilket är mycket anmärkningsvärt.

Marcus Wiechel, Alexander Christiansson och Bo Broman (alla sd) pekar på att offentliga resurser måste hanteras med ansvar.

Detta är viktigt för att minska politikerföraktet mot våra myndigheter. Det är oacceptabelt att medborgare skattevägen tvingas att försörja tjänstemän som missbrukat sitt ansvar.

Wow, det var beska piller!!! Men sanningen är inte alltid sockrad ...