Olovlig avlyssning

 

Att det är olagligt att försöka avlyssna någon annan med teknisk apparatur torde för de flesta av oss vara känt. Mindre känt är att när Staten avlyssnar så gäller andra regler, då är inte Staten och dess företrädare lika inför lagen som en privatperson.

Dagens Juridik skrev i oktober i år om en man som hade satt en avlyssningsutrustning under sin exsambos säng.

När det hela uppdagades slutade det i en dom i Tingsrätten. Domstolen ansåg "att mannen haft för avsikt att olovligen i hemlighet avlyssna sin exsambo och att han därigenom gjort sig skyldig till förberedelsebrott."

Straffet blev 60 dagsböter och skadestånd till kvinnan med 51152 kr. Mannen överklagade men Hovrätten ökade på straffet till 100 dagsböter.

Man kan säga att det kostar att utan lagstöd försöka avlyssna någon, och kränkningen ersätts med minst 50 000 kr (i detta fall hade inte någon avlyssning skett, endast ett försök till avlyssning).

Vi läser i främst jaktpressen att åklagare i fall av misstänkta jaktbrott har fått klartecken av domstol att avlyssna telefoner till misstänkta, trots att det misstänkta brottets straffvärde inte når upp till minikraven för att få använda avlyssning.

Alla som varit inblandade i beslutet att avlyssna bedöms ha begått "ringa tjänstefel" och detta är således inte straffbart. Eftersom ingen döms för brott så utgår inte heller något skadestånd till den som olovligen har avlyssnats….

Det är skillnad på folk och fä inför lagen...