Förbudsmotioner

 

Vad vore världen utan motionärer som ropar på förbud ... Två sådana har lagts, en om troféjakt och en om leksaker.

Rebecka Le Moine (mp) vill i motion 2020/21:3064 förbjuda 4 olika former av jakt:

1. grytjakt eftersom det stressade djuret inte har något värde vare sig som päls eller föda.

2. bågjakt eftersom det ökar risken för skadeskjutningar

2. troféjakt för nöjes skull som hon ser som moraliskt tveksamt, samt

4. utsättning av djur i naturen enbart för att senare kunna döda dem. Detta orsakar djuren onödigt lidande eftersom de är uppfödda av människan och saknar möjlighet att livnära sig i det vilda. Det påverkar också balansen i naturen och den genetiska utvecklingen av arten.

De arter som främst sätts ut är fasan, rapphöna och gräsand. Det sätts t.ex. ut ett stort antal änder varje år och för uppfödarna representerar detta en inkomst på ett par miljoner kronor.

Det förs ingen statistik på hur många andägg som importeras och för utsättning av gräsänder i naturen behövs inga tillstånd.

Man beräknar att en fjärdedel av de utsatta änderna skjuts och resten går en tuff tid till mötes då de inte är vana vid att övervintra i det fria. De söker sig också till platser där fåglar matas eftersom de är vana vid detta.

Två socialdemokrater, Anna Johansson och Mattias Jonsson, har lagt motion 2020/21:2153 om försäljningen av vapenliknande leksaker:

Motionärerna erinrar om en incident då en pojke med Downs syndrom sköts ihjäl av polis när han lekte med sitt leksaksvapen.

Barn som växer upp i en skyddad miljö och bara ser krig på TV förstår inte vad krig innebär. De tar in det i sina lekar. Man sätter åldersgräns på våldsamma filmer men uppmuntrar barnen att leka lika grymma lekar.

Ett leksaksvapen kan uppfattas som ett riktigt vapen och det kan få tragiska följder.

Motionärerna vill därför väcka frågan om att förbjuda försljning av vapenliknande leksaker.