Karl Hedin-syndromet

 

En jämtländsk jägare och hans son var ute på eftersök - en kvinna hade larmat om en trebent älg som haltade omkring.

De hittade inte älgen men på hemvägen blev de stoppade av en civil bil med två polismän. Dessa efterfrågade noga vad far och son hade haft för sig och det låg "tjuvjakt på björn" i luften.

I bilen fanns tre övervakningskameror, tillhöriga faderns syster, sådana som kan användas som åtelkameror. Hon hade köpt dem för att övervaka sin butik men tillfälligt lånat ut dem till sin bror. Poliserna sökte igenom alla tre. Två var helt tomma, en innehöll skogsbilder där en älg skymtade. Inget mer.

De undersökte också hans telefonkamera. Inte heller där fanns några bilder vilket fick polismännen att ilskna till och skrika "våra tekniker kan plocka fram alla gamla bilder i telefonen".

De hade inget att anmärka på de vapen som far och son medförde. Likaså licenserna var i ordning.

En tjärfläck i faderns något skamfilade bil som endast används för jaktändamål tilldrog sig polisernas uppmärksamhet men de var tvungna att medge att det inte låg något brottsligt i att ha en tjärfläck ... men Karl Hedin hade ju ...

Efter telefonsamtal med vad som troligen var samma åklagare som i Karl Hedin-fallet bestämde polismännen sig för att ta med kamerorna och telefonen. Något kvitto på beslagtagen egendom lämnades naturligtvis inte ...

Hela tiden försökte polismännen på ett aggressivt sätt få fadern att erkänna att han hade varit på tjuvjakt eller liknande. Men fadern replikerade lugnt att han inte kunde erkänna något som han inte hade gjort.

Detta är ett typiskt tecken på hysteri. Man har inte lyckats få Karl Hedin fälld för tjuvjakt, då måste man försöka få någon annan att åtala och fälla. Det spelar ingen roll för åklagaren i Karl Hedin-fallet att hon inte har några som helst bevis, hon åberopar att hon anser att han "har tänkt att tjuvjaga varg". Clairvoyance ingår tydligen numera i åklagares utbildning ...

Det är anmärkningsvärt att polismän, trots att de inte kan finna något som helst tecken som styrker någon olaga verksamhet, ändå beslagtar privat egendom, utan att lämna kvitto och utan att därefter per brev underrätta ägaren om vad som nu kommer att ske. Fadern har i dagsläget inte ens ett ärendenummer att åberopa. Det är nästan så man misstänker att egendomen bara kommer att försvinna på något mystiskt sätt.

Telefonen är dessutom hans arbetstelefon som han är beroende av för sitt arbete.

Sverige verkar ha blivit ett laglöst land för hederliga legala vapenägare. De kan när som helst trakasseras av Polismyndighetens representanter. Det är bara de kriminella som är förskonade från Polismyndighetens ingripanden ...