Polisen och skjutbanor

 

Per Söderlund (sd) vill i motion 2020/21:2908 flytta besiktningen av skjutbanor till annan lämplig aktör, t.ex. en nybildad Viltmyndighet. Detta frigör också resurser för Polismyndigheten.

Marléne Lund Kopparklint (m) vill i motion 2020/21:2789 se en annan huvudman för skjutbanor än Polismyndigheten. På senare tid har många skjutbanor fått stänga, t.ex. för att Polismyndigheten inte har besiktigat i tid. Många har fått vidta dyrbara åtgärder på banor som tidigare bedömts som säkra. Polismyndigheten har dessutom infört egna regler och försöker också lägga under sig tillfälliga skjutplatser. Det ska i lagen kring skjutbanor inte finnas utrymme för Polismyndigheten att ta fram föreskrifter och allmänna råd som kan försvåra eller stoppa sportskytte eller jakt.

Genom att flytta tillsynen från Polismyndigheten kan man frigöra resurser så att Polismyndigheten bättre kan bekämpa brott. Ansvaret kan i stället läggas på en framtida Viltmyndighet.