Allmänna motionstiden

 

Varje höst inträffar den allmänna motionstiden då politikerna lägger pannan i djupa veck och skriver synnerligen angelägna förslag till Riksdagen vad den ska ta tag i.

Årets skörd var över 3.500 motioner men det är inte alla som är av intresse för oss vapenägare.

Många motioner handlar om jakten och jaktrelaterade problem. Vår tidning har inte det formatet att vi kan gå in i detalj på dessa, vi får koncentrera oss på sådana motioner som berör vapenlagstiftning och myndighetsutövning. Och det är sannerligen tillräckligt stort redan det ...

Det är inte att förvånas över att (m) har de flesta motionerna. Från (s) kom endast ett fåtal motioner, från (v) kom ingen och den enda motionen från (mp) innehåller en önskan om ett förbud.

I övrigt har partierna lagt följande motioner:

(s) lägger 13 motioner varav 11 om jakt, 1 om vapenlicenser och 1 om knivlagen. Man vill stoppa försäljning av vapenliknande leksaker.

(m) lägger 56 motioner varav 18 om vapenlagstiftning, 25 om jakt och 13 allmänna.

(sd) lägger 17 motioner varav 8 om vapenlagstiftning, 6 om jakt och 3 allmänna.

(c) lägger 8 motioner varav 7 om jakt och 1 om tillståndsprocessen.

(kd) lägger 9 motioner varav 4 om jakt, 3 om vapenlagstiftning och 2 allmänna.

(L) lägger 5 motioner varav 4 om jakt och 1 om skärpta straff.

Jaktmotionerna handlar i allmänhet om varg, vildsvin, skarv/säl och rent allmänt om viltförvaltning. Men även djurrättsaktivister och -extremister.

Bland motioner med anknytning till vapenlagstiftning märks både sådana som är kritiska emot myndigheter och sådana som vill se en mera renodlad vapenlagstiftning. Vi går in på dessa i separata artiklar.

Tyvärr brukar de flesta motioner resultera i avslag. Riksdagen tar inte upp förslagen eller också säger man att det redan är på gång.

Men detta är det enda sättet som våra folkvalda kan arbeta på. Komma med förslag, se om man får med sig övriga i Riksdagen på förslaget och sedan jobba vidare i kommittéer och arbetsgrupper.

Samtidigt är det en signal till våra lagstiftare vad riksdagsledamöterna har fångat upp som rör sig i folksjälen. Om ett ämne lockar väldigt många motionärer är ju detta ett tecken på att folket är missnöjt med något och att detta behöver rättas till.

Men konstigt nog har det klagats på Polismyndigheten i årtionden och ändå har det inte hänt något. Ingen ny myndighet har fått ansvaret för vapenlicenser eller för viltförvaltningen. Och det är uppenbart inte Riksdagens fel utan Regeringens som trögar med att genomföra de uppdrag som Riksdagen har meddelat. Därför är motionerna som vill sätta press på Regeringen så viktiga.