Skanåkers krönika: Trots på hög nivå ...

 

Vad som bestäms i vapenlagstiftningen påverkar oss legala skyttar i allra högsta grad. När politiker, som ofta inte vet ett dugg om skytte, skriver regler som de tror ska hjälpa mot det kriminella vapenvåldet får detta bara konsekvenser för oss legala skyttar. De kriminella struntar ju i lagar medan vi legala i allra högsta grad måste efterleva lagarna, annars kommer våra sportredskap (vapnen) att tas ifrån oss.

Under en följd av år har Riksdagen signalerat till Regeringen att man vill se vissa lättnader i regelverket för legala vapen. Men Regeringen har inte verkställt de direktiv som Riksdagen har gett. Man har i de flesta fall inte ens startat upp någon utredning av dessa frågor.

Detta märker man tydligt på Justitieutskottets rekommendationer till Riksdagen. Det skiner igenom att man tycker det är för eländigt att man ska behöva sparka på Regeringen än en gång, för att denna inte har gjort det den fick i uppdrag. Man till och med säger lite spydigt att man har väntat länge på en utlovad proposition om Ändringsdirektivet som ännu inte anlänt ...

Riksdagen är vår folkvalda lagstiftande församling. Regeringen är enbart en grupp personer som ska verkställa det som Riksdagen drar upp riktlinjerna för. Med andra ord ska Regeringen tjäna Riksdagen, inte göra sitt bästa för att sätta käppar i hjulen.

Man har framfört allsköns svepskäl för att inte tillskapa en ny myndighet, Viltmyndigheten. Det har gått 5 år sedan man fick uppdraget ...

Det verkar tyvärr som att vår Regering har vänt skyttesporten ryggen. Flera förslag från Riksdagen skulle kunna genomföras utan vidare spörsmål: femårslicensers avskaffande, synnerliga skäl byts till särskilda skäl.

I stället för att underlätta för våra skjutande män och kvinnor kommer förslag på förslag som bara ställer till förtret. Licens på magasin, att i princip all ammo och vapen ska anses som särskilt farliga, osv.

Våra idrottare får tillbringa mer tid att bevaka dessa tossigheter från Regeringen än att bedriva sin sport. Inte undra på att vi idag inte som i mina glansdagar (och före min tid) har några världsstjärnor inom skyttet. De som orkar får ägna sin kraft åt att mota Regeringen i grind i stället för att förkovra sig på skjutbanorna.

Som om det inte vore nog med att Regeringens lakejer framför sina ödesförslag för sporten så stänger Polismyndigheten våra skjutbanor; det kommer även idéer från EU maskerade som miljönytta för att förbjuda skyttet.

Det är tid att våra skytteförbund reser sig på barrikaderna och bildar en enad front mot vår Regering och dess lakejer.

Hälsningar
Ragnar Skanåker