Skanåkers krönika: Måla in sig i ett hörn ...

 

En politiker som vill bli framgångsrik måste vara lyhörd för de strömningar som kommer fram från folket. Det är ju folket han ska representera, inte sig själv eller ens sitt parti.

Men när det gäller EU:s Ändringsdirektiv och speciellt frågan om större magasin har man verkligen målat in sig i ett hörn. Justitiedepartementet tillät Polismyndigheten att komma in med ett nytt remissvar som inte oväntat målade ut magasin som ett jätteproblem. Då ändrade man lydigt sin egen föreslagna formulering för att tillmötesgå Polismyndighetens argument att detta var nödvändigt för att klavbinda kriminella.

Trodde man verkligen själv på det?

Eller har man överhuvudtaget inte läst vad remissinstanserna har skrivit? De som vet något om magasin ...

Man tillämpar censur i debatten. Om majoriteten av debattdeltagarna är emot ett förslag anser man att det inte finns "balans i debatten" och då tar man bort negativa inslag och blockerar andra negativa inslag. Man nekar möte med dem som har kunskap om jakt och vapen. Man skickar ut sina ministrar i pressen och låter dem hävda i bombastiska ordalag att "vi måste ha licens på magasin". Men man svarar inte på en enda replik. Man vill ju inte ha debatt.

Genom att så envist hålla fast vid en ståndpunkt som får så mycket kritik av medborgare och organisationer bäddar man för en prestigeförlust och längre fram kanske också en valförlust. Att gång efter annan skicka fram förslag som förkastas av Riksdagen är inte en framkomlig väg för en Regering som vill behålla väljarnas förtroende för sin nuvarande och framtida politik.

Att gång efter annan förlora en omröstning om ett förslag är en rejäl prestigeförlust för ett regerande parti. Men detta blir resultatet om man försöker genomföra idéer som inte bygger på verklighet utan på skrönor framförda av en myndighet som sannerligen inte utmärker sig för objektivitet ...

Politiker kan inte veta allt. Det vore orimligt. Men att ensidigt bara lyssna till en part ökar inte politikernas vetande. Då tappar man sin trovärdighet i väljarnas ögon och det är dödsstöten för ett parti.

Med all den kritik som har framförts de senaste åren emot Polismyndighetens egna agenda borde en regering vara mycket försiktig med att låta en sådan myndighet få alltför stort inflytande. Man borde snarare sätta press på myndigheten att visa resultat för att förtjäna att bli trodda och få inflytande. Det handlar inte om att myndigheten behöver få mer resurser, det handlar om att använda de resurser man har på ett vettigt sätt. Andra har lyckats med det och man kan lära av deras exempel.

Det behöver ställas krav på våra myndigheter att visa resultat. Det är ju vad vi skattebetalare betalar för ...

Hälsningar
Ragnar Skanåker