Skanåkers krönika: Magasin på tapeten

 

När Polismyndigheten svarade på remissen om magasin ansåg man tydligen inte att man hade problem med att tvingas lämna tillbaka magasin som hade beslagtagits hos kriminella. Men sedan kom man på detta och skrev ett tillägg till sitt remissvar.

Magasin har aldrig varit något samhällsproblem. De har alltid behandlats som den förslitningsvara de faktiskt är.

Men detta är typiskt för dagens politiker och dagens myndighetstjänstemän. Att rikta blickarna mot något påhittat istället för att på det som är det verkliga problemet, och blåsa upp med domedagsprofetior. Magasin till vapen har vi haft i minst 160 år innan man kom på att de är ett problem för polisarbetet.

Men våra lagar stiftas bara formellt för att klavbinda de kriminella. Tyvärr inom vapenlagen stiftas lagar för att klavbinda de laglydiga.

Tänk om alla politiker kunde läsa den vettiga rapport som precis kommit från Stiftelsen Tryggare Sverige (se separat artikel i tidningen). När man läser den känner man att inställningen är rätt, här är forskare som sätter fingret på problemet och talar klarspråk.

Ännu bättre om också vissa myndighetschefer, t.ex. rikspolischefen, kunde läsa den och dra lärdom av den. Innan det är för sent. Vi är redan i elfte timmens femtionionde minut, så det är bråttom …

Vapenlagstiftningen har reviderats och omarbetats och omstrukturerats i 30 år nu. Resultatet är ett snårigt detaljregelverk som inte ens 1995 års vapenutredning lyckades få till ordentligt.

Medan myndigheternas tjänstemän och politiska makthavare har suttit på sina kammare och filat på paragraferna har den undre världen inte legat på latsidan utan erövrat terräng. Denna undre värld har tagit över där myndigheter och inte minst polisen har dragit sig tillbaka. Det är hög tid att såväl politiker som Polismyndigheten tjänstemän lämnar sina tjänsterum och ser verkligheten. Tar tag i de verkliga problemen utan att skapa nya inbillade som bara undergräver förtroendet för rättsstaten.

Vi som skyttar, jägare och samlare kan inte vrida klockan rätt igen. Vi har inte den makten. Men vi har våra röster och vi kan höja dem för att få politikerna och makthavarna att inse att nu räcker det med förföljelse av oss. Nu är det dags att fokusera på de verkliga problemen, inte skapa nya problem där sådana inte existerar.

Detta behöver hända både på hemmaplan och ute i världen. Inom EU har man likadana skygglappar som här i landet. I EU:s Ändringsdirektiv till Vapendirektivet kunde man läsa att det är de legala vapenägarna som spiller över vapen till de kriminella. Dvs läckageteorin, som länge var populär även i Sverige. Vi kan inte svara för hur det är i andra EU-länder som har mindre kontroll av de legala vapnen än vad vi har, men i Sverige är den kontrollen god.

Kontakta dina politiker! Höj din röst!

Hälsningar
Ragnar Skanåker