Skanåkers krönika: Klarsyn behövs !

 

I dessa tider, när man ser att Polismyndigheten försöker tillskansa sig ännu mera makt över idrottsskyttet, reagerar man på den bristande lyhördhet som våra politiker visar.

Dessutom finns i bakgrunden att dessa politiker, med EU som slagträ, vill försöka pressa igenom lagändringar på minimal tid, för att slippa en saklig debatt. Man passar då på att, utan att EU krävt det, pressa in sådana ändringar som har sitt upphov just hos Polismyndigheten och som, trots Polismyndighetens ihärdiga lobbyverksamhet i Bryssel, förkastades av EU.

Detta är ytterligare ett sätt att hämma skytte som idrott, ofta genom att vifta med terroristspöket. Men som alla sansade människor vet hjälper inte lagstiftning emot kriminalitet och terrorism, helt enkelt därför att kriminella och terrorister struntar i lagar.

Våra regeringar har genom tiderna talat sig varma för idrottens funktion i samhället. Man har skjutit till ekonomiska medel. Skytte är den femte största individuella sporten och den är till gagn för alla. Ja, faktiskt borde alla få möjlighet att utöva skytte, det är en sport som främjar disciplin, tankeförmåga och fysisk förmåga.

Skytte är till antalet utövare den största individuella sporten globalt. Endast lagsporter som fotboll, cricket etc har fler utövare.

I en inte alltför avlägsen tid sågs skyttar som hedersmän och -kvinnor. Politiker hyllade skytterörelsens bidrag till samhället. Idag ses vi av myndigheterna som potentiella brottslingar som ännu inte ertappats.

Dagens ledande politiker i maktens boningar ser bara brottslingar och terrorister när vapen kommer på agendan. Vem det är som tutar i dem denna uppfattning är inte svårt att gissa när man vet att Polismyndigheten har planterat 4 poliser hos Justitiedepartementets EU-ansvarige (som råkar vara f.d. polis) som "vapentekniskt råd" åt Regeringen.

Att få ensidiga råd är aldrig bra. En sak behöver belysas från mer än en synvinkel. Men tyvärr väljer Regeringen att inte lyssna på skytterörelsen, där sakkunskapen om skytte och vapen finns.

Men politiker är känsliga för folkliga opinionsyttringar. Om det kommer brev från många väljare att dessa anser att politikerna handlar fel i en fråga stämmer detta till eftertanke. Politikerna vill ju åtminstone anses representera folket. En bekräftelse på detta får de vid valår.

Men att behöva vänta 4 år för att tala om för politikerna att de håller på att slå in på fel väg är för länge. Vi måste själva aktivera oss, ta kontakt med våra politiker och säga vår mening.

Det är vi inom skytterörelsen och jägarkåren som har klarast syn på vapen och skytte/jakt/samlande. Vi vet vad vi talar om och vi är inte mottagliga för polisiär skrämselpropaganda om terrorister. Vi vet ju att det inte är våra vapen som de kriminella och terroristerna använder, de har ju helt andra leverantörer än vi.

Men det är vi legala vapenägare som måste reagera. Det kan ingen annan göra åt oss. De organisationer vi räknar med ska företräda oss har inte tillräcklig klarsyn för att se att de är medlöpare snarare än en maktfaktor. Då måste vi själva ta tag i saken!

Hälsningar
Ragnar Skanåker