Skanåkers krönika: Jaga kriminella, inte oss !

 

I alla år har det varit skytteorganisationerna som utformar reglerna för hur skjutbanor ska vara designade och Polismyndigheten har endast haft att använda detta reglemente vid inspektion av skjutbanor. Detta är logiskt, hela skytterörelsen genomsyras av säkerhetstänkande. Det är A och O i alla föreningar och det första som en ny skytt bibringas. Säkerhetstänkandet ska inpräntas så att det sitter i ryggmärgen, man ska inte medvetet behöva tänka på det.

Därför är de nya signalerna från Polismyndigheten oroande. Polismyndigheten vill omarbeta hela det säkerhetsreglemente som ligger till grund för godkännande av skjutbanor och skapa sitt eget. Utan något remissförfarande där fackfolket får säga sitt. Utan att det har varit några problem med säkerheten med nuvarande regler.

Fråga är, varför ändra på något som fungerar?

Detta Polismyndighetens nya maktområde går tillbaka till den dag då Statens Skytteombud sade upp sig och inte längre ville hålla i besiktning av skjutbanor. Då gick faktiskt budet först till skytteorganisationerna, att de skulle ta över denna funktion. Men skytteorganisationerna backade och skyllde på personalbrist. Då gick budet till Polismyndigheten och denna institution har ju av tradition haft mycket svårt att säga nej när man erbjuds att ta över en funktion som innebär möjlighet att utöva MAKT.

Under 2018 var det många skjutbanor som fick bakläxa på t.ex. skjutvallarnas höjd och bredd. En av dessa skjutbanor var faktiskt Polisens bana i Kallebäck i Göteborg. Där fick man höja och bredda vallarna för att banan skulle bli godkänd.

Polisen anser att rörligt skytte kräver speciella banor. Det är inte utan att det kan misstänkas en strategi emot en viss typ av skytte ... Det Polismyndigheten vill är att kväsa det internationellt populära IPSC-skyttet. Man lyckades inte med motiveringen "stora magasin" och begränsning av halvautomatiska vapen (fanns med i Doris-utredningen och i EU:s ursprungsförslag till Ändringsdirektivet) trots intensiv lobbying i Bryssel. Nu har man hittat en ny infallsvinkel.

Att våra kvinnliga skidskyttar på VM-nivå inte längre får träna på svenska banor struntar Polismyndigheten i. Föt att citera Doris: "Nä, tacka vet jag hockey ..."

Det är hög tid att våra politiker vaknar upp och ser vad som händer med vår sport. Om Polismyndighetens härjningar bland licenser och nu skjutbanor inte begränsas är sporten snart ett minne blott ... Att med denna energi och falskhet försöka stoppa en skytteform som har potential att bli en OS-gren, där vi redan har ett flertal skyttar i världsklass, är under anständighetens ribba.

Så det räcker inte med att våra lagstiftare, i en missriktad ambition att stävja kriminalitet och terrorism vilket man aldrig kan lyckas med lagstiftningsvägen, totar ihop de mest bisarra lagregler en aktivistisk hjärna kan komma på. Nu ska man stänga skjutbanorna också ...

Det är dags att våra politiker talar om för Polismyndigheten vem det är som bestämmer.

Hälsningar
Ragnar Skanåker