Ett finger i varje paj ...

 

Generaldirektören i KEMI (Kemikalieinspektionen), Nina Cromnier, är styrelseordförande i ECHA (EU:s European Chemical Agency) så hon kan skicka sitt förslag om blyförbud till ECHA, flyga till ECHA i Helsingfors och godkänna det i ECHA:s styrelse för vidarebefordran till EU-kommissionen.

Objektivitet ????????? Snarare ett finger i varje paj ...