Tandlös tiger ...

 

Händelsen på motstående sida anmäldes också av SVF till JO. Först såg det positivt ut, det kom ett meddelande med ett ärendenummer hos JO. Men någon vecka senare kom det nedslående beskedet att JO inte tar upp ärendet.

Detta var i och för sig inte oväntat. SVF har många gånger gjort JO-anmälan men endast en (1) gång har JO tagit upp ärendet. Den gången blev det rejält, 4 sidor klander av Polismyndighetens agerande.

Här är ett solklart fall av polisiärt trakasseri emot en medborgare som på totalt felaktiga grunder blev fälld i tingsrätten men sedan fullständigt friad av hovrätten.

Ska klantiga domstolars okunniga beslut läggas en medborgare till last?

Ska en felaktig dom som redan har blivit upphävd rättfärdiga att statens tjänstemän trakasserar medborgaren och hans familj och utsätter hans lilla sjuka barn för hälsorisker?

Ska statens tjänstemän totalt ignorera fakta när de blir upplysta om dem?

Om inte detta är stalking, vad är då stalking? Och om inte JO ska klandra ett sådant beteende från representanter för en rättsvårdande myndighet, vad ska då JO göra?

Är JO en tandlös tiger?

Vilka signaler sänder detta ut i samhället? Att det är OK för poliser att bete sig hänsynslöst? Att det är OK att utsätta små sjuka barn för hälsorisker? Att det är OK för en myndighet att brista i information till de egna leden?

Eller är det så att JO egentligen VILL agera emot myndighetens maktmissbruk, men inte har de rätta musklerna för att göra detta? Vi vet ju att JO inte har någon makt att tvinga en myndighet att rätta in sig i ledet, JO kan endast göra ett uttalande och hoppas att myndigheten tar det på allvar.

Är det rentav styrt av JO:s uppdragsgivare Riksdagen att JO inte får ha någon reell makt, JO ska på sin höjd bara kunna få säga "aja baja" eller liknande? Och ska helst inte säga ens det ...

Kollar man på JO:s hemsida blir man inte mycket klokare. Där anges bara när JO inte kan ta upp fall.

Om det är så att JO vill och ska ha möjlighet att agera på ett sätt som blir kännbart för den myndighet det drabbar, ja, då måste Riksdagen se till att JO får denna behörighet.

Annars är det bara teaterverksamhet.