Historieförfalskning !!!

 

Vår nye inrikesminister Mikael Damberg har uppenbarligen ett bra minne men ytterst selektivt och i tiden kort, eller så sysslar han och Regeringen med historieförfalskning.

När det planerade Ändringsdirektivet till EU;s Vapendirektiv tröskades i de politiska kvarnarna i Bryssel så skickade Riksdagen en delegation för att bevaka våra intressen. Instruktionerna till delegationen var tydliga: inga ändringar som negativt påverkar svensk vapenlagstiftning. I spetsen för denna delegation var dåvarande inrikesminister Anders Ygeman.

Det tog inte lång tid innan ryktet började spridas att den svenska delegationen drev en helt annan linje än den officiella, den som Riksdagen hade uttalat. Det glunkades om att Doris-utredningens förslag kommit upp på bordet igen.

När protokoll från mötena efterfrågades försökte vår dåvarande (och nuvarande) justitieminister Morgan Johansson lägga locket på genom att sekretessbelägga dem men domstolen såg annorlunda på den saken.

Protokollen talade sitt tydliga språk, "Doris" var den linje som drevs av den svenska delegationen: licens på magasin, förbud mot halvautomatiska gevär, förbud mot helautomatskytte osv.

Ygeman pressades hårt i Riksdagens kammare av främst moderaternas Sten Bergheden och fick till slut mumlande medge att protokollen faktiskt stämde, Sveriges delegation hade drivit en hårdare linje än EU:s grundförslag på Ändringsdirektiv.

Det var tack vare den svenska EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildts hårda arbete som EU:s Ändringsdirektiv inte blev helt tossigt och en kopia av Doris-utredningens förslag. Anna Maria Corazza Bildt ingick inte i den svenska delegationen men tog tillvara de svenska vapenägarnas intressen på ett förtjänstfullt sätt.

Nu påstår vår nye inrikesminister Mikael Damberg att det är tack vare den svenska delegationen som EU:s förslag blev "urvattnat" ... minnet är som sagt kort. Och äras den som äras bör - ett talessätt som tydligen är främmande för vår nuvarande inrikesminister.

Den lagrådsremiss som ligger på bordet kommer från justitiedepartementets tjänstemän och rådgivare, troligen samma som var med i den svenska delegationen som framförde Doris förslag ... och man ser tydliga tecken på samma förslag i lagrådsremissen.

Det är att låta räven vakta hönorna ....