Hur är det med Esrange?

 

Esrange, European Space and Sounding Rocket Range, är Sveriges enda rymdraketbas. Anläggningen ägs av Swedish Space Corporation (SSC), tidigare Rymdbolaget.

På Esrange arbetar man med satellitkommunikation samt rymd- och atmosfärforskning och tyngdlöshetsforskning. Man sänder upp raketer i kastbanor för att studera bl.a. norrsken. Hela rymdstationen omfattar 20 kvadratkilometer. Själva nedslagsplatsen för raketerna omfattar 5,6 kvadratkilometer. År 2016 sköt man upp 10 obemannade raketer och släppte upp 24 höghöjdsballonger från Esrange.

På Esranges hemsida kan man läsa att nedfallna raketdelar kan innehålla sprängmedel. Dessutom har man möjlighet att i nödfall spränga raketen alternativt nyttolasten.

I Regeringens lagrådsremiss rörande implementeringen av Ändringsdirektivet till EU:s Vapendirektiv har man föreslagit att inom vapenlagstiftningen tillståndsbelägga "explosiva missiler och startlavetter för dessa". Väl att märka att i EU:s originaltext var begreppet begränsat till "militära explosiva missiler och startlavetter" vilket således skulle undanta alla civila raketer och dylikt från tillståndsplikt enligt Vapenlagen.

Regeringens definition av en explosiv missil och startlavett anges i lagrådsremissen som:

"En explosiv missil kan beskrivas som en fjärrstyrd eller självstyrande raket- eller jetmotordriven projektil försedd med sprängladdning."

"En startlavett är en anordning som används för att skjuta iväg explosiva missiler."

Rätteligen borde inte detta falla under vapenlagstiftningen utan under krigsmateriellagstiftningen och bara omfatta de militära missilerna, precis som EU:s Ändringsdirektiv säger. Förklaringen till att Regeringen har uteslutit ordet "militära" är följande:

"Däremot anser Regeringen inte att det finns skäl att i vapenlagstiftningen göra skillnad på explosiva militära missiler och andra explosiva missiler."

Det finns en viss risk att verksamheten vid Esrange kommer att anses falla in under Vapenlagen och att Esrange kommer att behöva söka vapentillstånd för sina raketer. Så för säkerhets skull har SVF ställt denna fråga direkt till Esrange. Där har man ju ingen anledning att bevaka vad som händer på vapenlagstiftningens område så man har säkerligen helt missat vad Regeringen har föreslagit.