Byta licens?

 

I lagrådsremissen sägs att man får inneha stora magasin till vapen om tillståndet säger att de får användas med vapnet.

En fråga som osökt kommer upp är vad som händer med våra nuvarande vapen och tillstånd. På de licenser som finns står inget om vilka magasin som får användas med vapnet. Menas då att man bara får använda små magasin? Eller är meningen att man ska söka om licensen och då få det angivet i den nya licensen att man får använda stora magasin. Detta kan medföra att en licens utan tidsbegränsning blir en femårslicens bara för att den har fått tillägget "får användas med stora magasin".