Skanåkers krönika: Idrottsutveckling för alla!

 

Riksdagen och Regeringen har uttalat att idrotten ska vara till för alla och att alla ska kunna idrotta på sina egna villkor.

Regeringen har också i proposition 1998/99:107 uttalat att idrottsrörelsen ska vara självständig: "För det andra bör ett aktivt stöd ges till en fri och självständig idrottsrörelse byggd på ideellt engagemang och som bedriver en bred verksamhet."

Det är Regeringen som utser ordföranden för RF (Riksidrottsförbundet). Den nuvarande ordföranden Björn Eriksson har ett förflutet inom Polismyndigheten - han har varit rikspolischef. Det ingår i RF:s åtaganden att företräda svensk idrott i kontakten med myndigheter, politiker och samhället i övrigt. Kontakt med Polismyndigheten ingår i detta och med 3,1 miljoner medlemmar är RF en kraft att räkna med.

Idrottsrörelsen tillhör civilsamhället. Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) ingår i RF som det förbund som handhar det internationella idrottsskyttet i landet. Det betyder att SvSF måste följa de regler som RF har satt upp. Med RF i ryggen är SvSF en maktfaktor att räkna med.

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är det största skytteförbundet i landet. SPSF är också en frivillig försvarsorganisation. Med Försvaret i ryggen är även SPSF en maktfaktor att räkna med.

Men har dessa insett sin potential? Nej. Som det visades i ett mycket uppmärksammat rättsfall som Polismyndigheten förlorade har de vikt sig för Polismyndighetens påtryckningar genom att ändra sin vapenpolicy så att anslutna föreningar inte får åberopa respektive förbund om deras medlemmar (eller de själva) söker vapen för en föreningsegen gren.

Polismyndigheten har ju länge hävdat att föreningsegna grenar inte är tillåtna, bara sådana grenar som ingår i de auktoriserade sammanslutningarnas program. Därmed vill man sätta stopp för all vidareutveckling av skytte som idrottsgren. Att sedan Högsta Förvaltningsdomstolen förklarade att Polismyndighetens inställning inte följde vapenlagstiftningen viftas bort som ovidkommande.

Om inte skytteförbunden följer detta har Polismyndigheten hotat att återkalla deras auktorisation. Javisst, det kan Polismyndigheten göra. Med eftersom Polismyndigheten under mer än 3 år inte har behagat skriva några regler om vad auktorisation innebär (trots att man fått ett bemyndigande till detta) blir det svårt för en domstol att säga att Polismyndigheten har haft fog för att återkalla auktorisationen.

Men inget skytteförbund vågar ta strid emot den resursstarka Polismyndigheten. Man tvivlar på sina egna muskler och väljer att vara protektionistisk. Bara bevaka sitt inpinkade revir. Vidareutveckling, bah ...

Detta leder till att föreningar behöver skaffa sig egen auktorisation. Alternativt att man startar upp ett nytt skytteförbund som söker auktorisation. Med exakt samma regelverk som de existerande. Samma stadgar, samma säkerhetsreglemente (som ju har skapats av skytterörelsen) men med andra skyttediscipliner. Då blir det svårt för Polismyndigheten att neka auktorisation.

Om inte befintliga skytteförbund vill anamma att det finns vidareutveckling inom idrotten så får de nöja sig med att bli akterseglade. Då sågar man av den gren man sitter på. Utan att först pröva sin lans. Tvärtom, med mellan benen sin svans. Vilken dekadans !

Skytte är idrott och ska inte dikteras av myndigheter. Det är på tiden att vi inser detta och agerar därefter.

Hälsningar
Ragnar Skanåker