Skanåkers krönika: Nu går vi till val !


En gång i tiden var Sverige en stor skyttenation. Politikerna i maktens boning stod på rad för att få skaka hand med en ny internationell mästarskytt. Vi betraktades som de idrottsmän vi är och våra vapen sågs som idrottsredskap. Men det var då, det.

Nu närmar vi oss den ödesmättade dagen. 9 september är det dags. Då ska vi gå till vallokalerna och lägga våra röster på det parti som vi anser bäst tar tillvara våra intressen.

Visst har vi ställt frågor till politikerna och visst har de svarat. Många svar avspeglar ett klart ointresse för de problem som vi pekar på. Det ingår helt enkelt inte i deras världsbild, där är allting bra och myndigheterna sköter sig och gör det dom ska och inget annat.

Det var länge sedan vi vapenägare hade den illusionen, åtminstone när det gäller Polismyndigheten. Andra myndigheter kanske lever upp till politikernas tilltro till dem och det får man verkligen hoppas, att det inte är lika genomruttet i hela samhället.

Vissa partier säger också att de inte känner igen sig i den bild vi ger. Nej, det finns en förklaring. Däruppe i maktens boningar har man ingen kontakt med det verkliga livet utanför den bevakade dörren. Nåja, vissa kanske har sådan kontakt men de är i klar minoritet och det verkar inte som om de får gehör för sina visselblåsningar.

Vi är inte ensamma om att påtala att det brister i vår rättssäkerhet. Både forskare och enskilda visar på att vår bild är den verkliga och den är inte smickrande för Polismyndigheten.

Varför ska det ta så lång tid för politiker att reagera och att vidta åtgärder? Varför tog det mer än 10 år innan Regeringen satte ner foten och begärde att Polismyndigheten skulle specificera vad "aktivitet" innebar? Vilket resulterade i en halvdan skrivning där hälften var lagregler och hälften bara allmänna råd som inte är likställt med lagtext.

Det var ändå bara en liten del i det stora misstroendet. Att myndigheten manipulerar lagen är långt värre och det borde få makthavarna att reagera. Ty vad tjänar det till att våra politiker lägger pannan i djupa veck och formulerar lagtext om den ändå förvanskas av den myndighet som ska följa lagtexten?

Det finns några partier som inte ser världen genom rosafärgade glasögon. Som medger att det finns problem och att dessa problem måste rättas till. Att vi måste återfå respekten för lagarna inte bara hos oss vanliga medborgare utan i all synnerhet hos de myndigheter som ska representera Riksdagens och Regeringens syn på hur vårt samhälle ska fungera.

När du går till val, lägg då din röst på det parti som du känner bäst förstår våra problem och inser att det inte är våra idrottsredskap som är problemet i samhället.

Hälsningar
Ragnar Skanåker