Skanåkers krönika: Är vi måltavlan?


Än en gång tvingas man konstatera att politikers enda sätt att visa handlingskraft verkar vara att besluta om ytterligare sanktioner emot legala vapenägare.

I snart 30 års tid har vårt samhälle omvandlats från en i grunden trygg plats till en otrygg där man även i vår lilla avkrok av världen kan riskera att bli offer för terrordåd och kriminellt väpnat våld.

Den ena utredningen efter den andra har sett dagens ljus och den uttalade grundtanken har varit att slå ett slag emot våldsbrottsligheten. Men har den ständigt skärpta vapenlagstiftningen haft denna effekt?

Nej, tvärtom. Skjutningar på de stora städernas gator och torg har ökat och tillhör numera vardagen.

Dessa utredningar har bara försvårat för oss som vill hålla på med vapen, som sport, jakt eller samling. För inte är det våra redskap som används av de kriminella, det är insmugglade militära vapen som vare sig polis eller politiker verkar vilja råda bot på.

Alla dessa utredningar och nya bestämmelser leder bara till att nya talanger inom skyttesportens skrå tröttnar och jägarna stannar hemma. Vem vill hålla på att jaga politiker och bli föremål för diverse förhandlingar i domstol i stället för att få ägna sig åt sporten eller hobbyn? Tyvärr så är detta vår verklighet idag.

Det är verkligen på tiden att man inser var roten till problemen ligger. Det är inte hos vapnen utan hos personerna som använder vapnen. Människor som kanske sedan barndomen blivit vana vid att konflikter ska lösas utan stöd av staten eller av polis. Som är vana vid att det är upp till var och en att försvara sig och sin heder, med våld om så behövs.

Det är ingen slump att de illegala skjutningarna äger rum i områden som är invandrartäta i våra storstäder. Här råder andra erfarenheter än våra svenska värderingar. Det är ingen hemlighet att många ungdomar i dessa områden bär vapen, för eget skydd eller för att imponera på kamrater. Det är officiellt uttalat att polisen sällan vågar sig in i sådana områden. Där råder inte Svea Rikes lag, där råder den undre världens lag.

Det finns ett talesätt som är rätt bra. "Laga inte det som inte är trasigt, då lagar man bara sönder det som är helt."

Kazimir Åbergs utredning siktar på det som inte är ett problem, våra lagliga vapen, och gör inget åt problemen, de illegala vapnen.

Hans instruktioner var att ändra så lite som möjligt i den svenska vapenlagstiftningen eftersom den redan är bra. Men han tycks ha haft svårt att frigöra sig från EU:s texter och se till innebörden i stället.

Dessutom har han inte lyckats hålla sig till saken utan har gått i polisens politiska aktivistiska ledband. Alla förslag om magasin, avtryckare och handgranater kommer nämligen från polisen, inte från EU.

Hälsningar
Ragnar Skanåker