Skanåkers krönika: Ser polisen skillnaden ?

 

För ett tag sedan när en vapenägare var på väg hem till fots efter träningen fraktade han pistolen i ett hölster under en tjock tröja och med magasinet urtaget och lagt i en axelremsväska. Vi vapenägare anser ju att han har fraktat vapnet på absolut bästa sätt. Ingen kan komma åt vapnet annat än över hans döda kropp. (Även Polismyndigheten påpekar att plånbok bäst bäres i innerfickan i stället för i bakfickan eller i en väska.)

Han använder ingen bil men avståndet mellan hemmet och skjutbanan är så kort att det går fortare att gå än att köra bil och leta parkeringsplats.

Vad gör han då om han behöver gå in ett ärende på en lokal, en affär eller liknande? Kravet i vapenlagstiftningen är att han ska ha bössan under uppsikt så att ingen obehörig kommer åt den. Han tar naturligtvis med sig vapnet. Då är han garderad att vapnet inte kan hamna i orätta händer.

Denna gång slutade det med att polis kom och ville omhänderta vapnet eftersom han medfört det på allmän plats ("vän av ordning" hade larmat). Detta trots att han visade upp vapenlicensen.

Detta är oroande. Vad händer om man t.ex. är på väg till en tävling och hamnar i en poliskontroll? Man är ju på allmän väg och måste vara det för att kunna ta sig till en tävlingsplats. Har polisen då rätt att omhänderta vapnen trots att man visar upp sina licenser?

Eller om man stannar för att ta en hamburgare på vägen hem ...

I så fall börjar vi komma till ett läge där polisen anser sig ha rätt att ta hand om våra vapen så fort dessa påträffas utanför vapenskåpet. Och hur ska vi kunna träna och tävla om vi inte kan ta ut våra vapen ur vapenskåpet utan att riskera konfiskation?

Polisen har ett uppdrag att minimera vapnen i samhället. Men det är de ILLEGALA vapnen man ska minimera. Inte de legala som har beviljats tillstånd av samma polismyndighet.

Om polisen nu inte ser skillnaden på legala vapen och illegala vapen måste det till en uppstyrning. Det är de illegala vapnen som medförs på allmän plats som ska bort. Det är de illegala vapnen som utgör en säkerhetsrisk i samhället.

Det skulle i fallet ovan ha räckt med att vapenägaren visade upp sin licens och förklarade att han var på hemväg. Detta skulle poliserna ha accepterat och det skulle inte längre ha varit tal om att vapnet skulle omhändertas.

Men tyvärr är det nog så att polisen inte vet vilka regler som gäller om en vapenägare någon gång måste ta med ett vapen på allmän plats. Lagtexten har inte heller garderat för denna möjlighet genom att göra ett klart undantag för licensierade vapen trots att det finns mängder av tillfällen då en vapenägare kan behöva ta med ett vapen, t.ex. för att prova ut ett par nya skytteglasögon eller få en reparation gjord.

Hoplofobin får inte medföra att all normal tankeverksamhet avstannar så att polisen inte ser skillnad på legala vapen och illegala. Visar man upp sin licens och förklarar sitt ärende så ska detta räcka. Annars riskerar vi en mängd onödiga omhändertaganden.

Kanske är det hög tid för våra skytteförbund att sätta press på Polismyndigheten så att våra framtida skyttar slipper tillbringa mer tid i domstolar och på polisstationer än på skjutbanan ...

Hälsningar
Ragnar Skanåker