Skanåkers krönika: Ödestimman nalkas ???

 

Snart ska EU:s alla medlemsstater ta det slutliga beslutet om de föreslagna ändringarna till EU:s Vapendirektiv. Hela vapen-Sverige (och en stor del av övriga Europa också) håller andan.

Sällan har ett interstatligt lagförslag genererat så mycket skriverier i tidningarna. Mer än 1200 olika artiklar har publicerats, de flesta negativa.

Man kan ju undra hur pass lagligt ett lagförslag blir när EU inte själva har följt sina egna regler och gjort en konsekvensutredning kopplad till de föreslagna ändringarna i Vapendirektivet. Var det den vapennegativa falangen som fruktade att en konsekvensutredning skulle avslöja deras lögner om att det är de legala leden som förser de kriminella och terroristerna med vapen? Att den också skulle avslöja att ytterst få av de föreslagna skärpningarna skulle få någon inverkan på just kriminalitet och terrorism men desto större inverkan på de laglydiga medborgarna i EU som har jakt, skytte och vapensamlande som hobby? Att den också skulle avslöja att hur många skärpningar man än inför så finns det fortfarande stater inom EU som inte ens har infört den första delen av Vapendirektivet, den som kom 1991, och som således inte heller har något grundmaterial att ändra när det kompletterade Vapendirektivet klubbas igenom?

Det finns bra förslag bland ändringarna. Bättre förvaring i säkerhetsskåp (vilket vi redan har både i Sverige och i flera andra på lagstiftningens område framstående EU-stater), gemensamma regler för märkning av vapen, gemensamma regler för hur deaktivering av vapen ska gå till (så att inte kriminella kan utnyttja en svag lagstiftning i ett EU-land för att skaffa knapphändigt deaktiverade vapen som går att omvandla till riktiga vapen igen). Sådana bra förslag borde man ha separerat och klubbat igenom på nolltid. Dessa skulle inte ha mött något motstånd någonstans i hela EU.

Sedan hade man i lugn och ro kunnat diskutera de mera kontroversiella förslagen, främst de om halvautomatiska vapen och stora magasin. Då kanske man också så småningom hade kommit fram till att det inte hjälper att bannlysa vissa vapen, de kriminella och terroristerna skaffar sig vad de vill ha utan att rådfråga vapenlagstiftningen först.

Vad som också skulle ha kommit fram i en konsekvensutredning är att många medlemsstater redan har regler för hur man ska upptäcka medicinska eller andra skäl för att återkalla vapenlicenser och vilka vapen som ska beläggas med tidsbegränsade licenser. Då hade man kunnat överlåta åt varje medlemsstat att avgöra om deras eget system var tillräckligt eller om det behövde skärpas.

Här i Sverige har vi ju sett vilket kaos införandet av en trots allt begränsad lag om femårslicenser har medfört. Skulle detta införas generellt kan man bara frukta att systemet skulle klappa ihop totalt. Om man nu inte gjorde om reglerna så att det räckte med en bekräftelse på fortsatt behov för att licensen skulle förlängas (samma licens, bara ny giltighetsdatum, ett mycket enklare förfarande än idag).

Så man förstår att anti-vapen-lobbyn har jobbat hårt ....

Hälsningar
Ragnar Skanåker