Skanåkers krönika: Skytte för alla

 

Vi har sagt det många gånger tidigare men det tål att upprepas:

Skytte är den mest demokratiska idrottsgren som finns. Män och kvinnor, gamla och unga, kan utöva den ända upp i hög ålder.

Säg någon annan idrottsgren som man kan hålla på med även i 70-80-årsåldern !!!!

Det skulle också vara en fördel om våra politiker skulle få fri tillgång till skjutbana och vapen, så att de skulle får större förståelse för vad skytte som idrott innebär och att det första en skytt får lära sig är ansvarsfull vapenhantering. Respekt för att våra idrottsredskap ska hanteras på rätt sätt, respekt för våra medskyttar och ansvarskänsla är sådant som präntas in i skyttarna från första besöket på en skytteförening.

All idrott kräver disciplin. Man kommer ingenstans utan att förstå att en idrott kräver noggrannhet av sin utövare. Fotboll är inte bara ett planlöst kringsparkande av ett runt idrottsredskap. Ishockey är inte bara kroppstacklingar och skador på sina utövare. Det krävs att man lär sig idrottsgrenens regler och tillämpar dem.

Inom idrottsskyttet har vi genom tiderna varit förskonade från olyckor och tillbud. Detta har sin grund i att vi drillas i disciplin och att vi inser att denna disciplin inte är ett självändamål utan ett sätt att respektfullt umgås med vårt idrottsredskap och med varandra.

Precis som andra idrottsgrenar kräver skytte en god grundkondition. Man ska orka prestera på topp genom en hel tävling. Men inom idrottsskyttet, precis som egentligen inom all precisionsidrott, gäller inte bara "en sund kropp" utan lika mycket "en sund själ". Den mentala träningen vi gör hjälper oss att bättre fokusera på väsentligheter, en färdighet som vi har stor nytta av även utanför skjutbanan.

Denna mentala fostran hjälper oss också att ta motgångar utan att slås ned av dem. Att oförtrutet kämpa för en rättssäker behandling av vapenägare är en lång process och det gäller att inte förtröttas.

Varje liten delseger är en milstolpe på vägen emot målet, en vettig vapenlagstiftning som tolkas lika av myndighet, domstol och medborgare.

Nu har vi förhoppningen att det stora godtycket när det gäller skyttars aktivitet är på väg att elimineras, i och med att Polismyndigheten äntligen har gett sig till att komma med överordnade regler om hur aktivitet ska beräknas. Vi har kämpat emot detta godtycke sedan det skapades i november 2010 av överambitiösa jurister i Västra Götaland som uppfann en ny och historiskt felaktig tolkning av ett icke definierat begrepp i vapenlagstiftningen. Nu kan denna snedtolkning förhoppningsvis snart bli en parentes i vapenlagstiftningens historia.

Skytte är ingen statisk sport, det pågår utveckling hela tiden och vapnen förändras i takt därmed. På 1700- och 1800-talet sköt man pistol med böjd arm och vapnens kolvprofil avspeglar detta. Idag, med helt andra vapen, skjuter man med rak arm.

Men oavsett teknik och ställningar är vi överens om en sak: att skytte är en helt demokratisk precisionsidrott som passar för alla. Det finns så många skyttegrenar så att varje individ kan hitta den som passar för just honom eller henne.

Hälsningar
Ragnar Skanåker