Skanåkers krönika: Hur ska man veta?


I många tidningsartiklar läser man stark kritik emot EU och emot våra politiker. EU beskylls för maktfullkomlighet och bristande verklighetsanknytning. Våra politiker beskylls för att ljuga eller åtminstone inte redovisa sanningen.

Vi vanliga medborgare har valt en grupp politiker. Inte för att vi känner dem personligen och vet att de är hedervärda medborgare. Alla val grupperas runt partier och vad dessa partier uttalar att de står för.

Därför blir man lätt chockad när man läser att trots att det finns en svensk linje som drivs i EU, en linje som Riksdagen har sanktionerat och som därför Regeringen ska hålla sig till och marknadsföra inom EU, så finns det avvikelser från denna officiella ståndpunkt.

Det finns EU-parlamentariker som är känt vapennegativa och verkar ta varje chans att motarbeta den svenska synen på Vapendirektivet. Saken blir än mer komprometterande när man ser att en sådan parlamentariker dessutom tillhör ett av regeringspartierna. (Ja, det finns ju bara två, S och Mp, och den officielle representanten tillhör S så matematiken blir ju enkel ...)

Visserligen försäkras det på flera håll att denna parlamentariker bara gör sin plikt och sammanställer resultat från flera länder. Detta påverkar inte Sveriges officiella ställning i vapenfrågorna.

Men man kan undra när man dessutom läser i flera tidningsartiklar att även den svenske representanten tycks följa en egen agenda som avviker från den som Riksdagen har sanktionerat. Eftersom det är nästintill omöjligt att få tag på protokoll från EU:s ministerrådsmöten är det svårt att med egna ögon kunna läsa hur det förhåller sig. Den svenska offentlighetsprincipen är sannerligen inte genomförd inom EU ...

Från en svensk EU-informatör får man dessutom veta att det framför allt är genom pressen man får information om vad som tilldragit sig på rådsmötena. I sanning oroväckande. Man får hoppas att pressen känner sitt ansvar som whistle blowers ...

Avslöjandena bekräftas när en svensk riksdagsledamot som verkligen arbetar för oss vapenägare ställer en rak fråga till den svenske representanten och äntligen får ett rakt svar.

Sverige är inte betjänt av politiker som inte har ryggrad och kan stå för de åsikter de ska marknadsföra inom EU. Eftersom dessutom de beslutande inom EU helt tycks sakna verklighetsförankring när de tror att man kommer åt terrorister och kriminella genom att stifta lagar för de laglydiga blir det dubbelt viktigt att våra politiker i EU står upp och förklarar hur saker och ting verkligen förhåller sig. Särskilt som de via remissrundor har kunnat få helt klart för sig hur verkningslöst lagstiftningsinstrumentet är gentemot de som ställer sig utanför lagen.

Genom att inte se sanningen sådan den är gynnar man i själva verket terroristerna och de kriminella. Genom att inte lägga resurserna på att bekämpa smuggling av illegala vapen misshushållar man med landets och EU:s resurser. Det måste vi protestera emot!

Hälsningar
Ragnar Skanåker