Skanåkers krönika: Mot terrorism?

 

På senare tid har debatten varit het runt det förslag till skärpning av Vapendirektivet som EU-Kommissionen presenterade bara några dagar efter terroristattacken i Paris. De som sysslar med vapen för skytte, jakt eller samling har alla varit starkt kritiska till de föreslagna skärpningarna som bara syftar till att göra vapenägandet mera komplicerat för laglydiga medborgare - trots att EU-Kommissionen uttalade att skärpningarna var ett led i kampen mot kriminalitet och terrorism.

Men det vet vi ju: terrorister och kriminella bryr sig inte om lagar så oavsett vad man skärper i lagarna kommer det inte att påverka vare sig terroristerna eller det kriminella klientelet.

Att störta sig över lagstiftningsinstrumentet är att göra det enkelt för sig. Men det är samtidigt en flykt undan det verkliga problemet. Hur ska man tackla en grupp människor som har förklarat krig emot den övriga mänskligheten? En grupp som inte bryr sig om andra människors liv, som enbart strävar efter att få makt och som därför ser varje terrordåd som en delseger för deras strävanden.

Än värre blir det när en sådan grupp gömmer sig bakom en religion. Strider i religionens namn har alltid utkämpats mellan olika fraktioner och det enda undantaget är väl buddhismen och lamaismen som båda predikar fred.

Religion är en samling rättesnören för att människor ska kunna leva tillsammans. Religionen innehåller också ett budskap att det är fel att döda en annan varelse, oavsett om det är en människa eller en myra. Respekten för livet är grundläggande.

En terrorgrupp som påstår sig drivas av sin religion vanhelgar denna. Mord och elände är människans påfund. Och att locka eller tvinga någon till att döda är lika förkastligt som att själv döda.

Det är kanske här vi hittar den svaga punkten i terroristernas rustning. Om vi kan övertyga deras presumptiva anhängare att en terroristhandling inte leder till evig salighet utan bara till elände, död och ökat hat från de drabbade kommer vi en bit på väg emot att bryta terroristernas värvningskampanj. Får de inga fler villiga slaktoffer upphör till slut dåden.

I Tyskland har man prövat detta, med viss framgång. Därför borde EU-Kommissionen lyssna till vad man har att säga i Tyskland om att motverka terrorism. I Tyskland har man ju erfarenhet av detta sedan flera decennier.

Det är på tiden att våra välbetalda makthavare i Bryssel inser att de inte kan fortsätta sticka huvudet i sanden. De måste se sanningen i vitögat och på allvar diskutera åtgärder som är verkningsfulla emot terrorism och kriminell hantering av vapen.

För det kan väl inte vara så att man egentligen inte bryr sig om terrorister och kriminella, sådant är ju så jobbigt att hålla på med, men är ute efter att avskaffa alla civila vapen?

Hälsningar
Ragnar Skanåker