Skanåkers krönika: Myndighets uppgift

 

Det är en omöjlighet för den enkle medborgaren att känna till alla lagar och förordningar som styr ett modernt samhälle. Därför har varje ämnesområde en specialist betecknad "myndighet".

Denna myndighets uppgift är att vara medborgarna behjälpliga och stå dem till tjänst med sin sakkunskap. Myndighetens roll regleras i Förvaltningslagen och i det särskilda regleringsbrev som varje år ges till myndigheten.

Hela systemet bygger på att myndigheten fullgör denna roll i samhället. Att den hjälper medborgaren inom de gränser som lagstiftningen sätter ut.

Men om då inte en myndighet sköter den syssla man fått sig ålagd utan börjar agera efter en egen agenda uppstår kaos.

Tänk er om Skatteverket skulle börja inkassera pengar till höger och vänster utan att ha någon grund för detta. Eller Lantmäteriet skulle dela ut fastigheter till folk baserat på deras förnamn. Nog skulle våra makthavare reagera starkt på detta och omedelbart sätta stopp för ofoget.

Men när det gäller vapenlicenser har man gripits av en märklig handlingsförlamning. Man ger den ineffektiva myndigheten i uppdrag att utreda sig själv (vilket beräknas fördröja varje vettig uppstramning i minst 1 år). Man finner alla möjliga utsäkter för att överskyla myndighetens bristande effektivitet. Man vägrar att se sanningen i vitögat att något har gått snett hos myndigheten och att det enda raka är att amputera den sjuka delen.

Ty att något har gått snett är uppenbart. Fram till november 2010 knorrades det visserligen men i stort sett accepterade man myndighetens handläggning eftersom den mestadels var baserad på lagstiftningens regler.

Det är således ingen ny uppgift som myndigheten har fått och som nu har drabbats av inkörningssvårigheter. Skillnaden ligger i sättet att hantera uppgiften. Allra mest ligger skillnaden i den interna organisationen, vilken grupp som fått vilka befogenheter.

Kommer därtill en svag central ledning som inte har lyckats få alla underställda regioner att agera på samma sätt så förstår man varför det fortfarande är kaos i vapenhandläggningen trots att snart ett år gått.

Det finns bara en lösning. Byt myndighet. Låt en ny myndighet ta över valda delar av personalen (t.ex. handläggarna som nu fått stå i skottlinjen mellan irriterade medborgare och inkompetenta beslutsfattare) och ge denna personal behörighet att sköta jobbet. Då kommer allt att fungera igen.

Hälsningar
Ragnar Skanåker