Allmänna råd om samling

 

Samling av vapen anses vara ett godtagbart ändamål för att beviljas licens.

I vapenlagstiftningen finns inga detaljregler om samling, det ställs endast de allmänna kraven om lämplighet, ålder, förvaring etc.

Men i Rikspolisstyrelsens (RPS) allmänna råd i Fap 551-3 finns 2,5 sidor allmänna råd som vill sätta upp en mängd villkor för vapensamlande.

Ett av dessa allmänna råd säger att en samlare bör ange ett specifikt samlingsområde. Det kan vara en teknisk lösning, en viss tillverkare, en viss tidsepok eller liknande. Det allmänna rådet säger vidare att samlingsinriktningen inte bör vara större än att man kan få ihop en komplett samling.

Vissa sådana inriktningar, t.ex. "det lilla torpets bruksvapen" eller "Gevär med falling block-mekanism" har aldrig accepterats utan avslagits med motiveringen att det finns alltför många vapen som skulle passa i samlingen och området är därför alltför stort.

Nu ska vi komma ihåg att polismyndigheterna inte har fått något bemyndigande att "godkänna" en samlingsinriktning. Man ska endast notera vad samlaren är intresserad av. Likafullt har många samlare fått avslag med motiveringen att samlingsområdet är alltför stort.

Men med hänvisning till Kammarrättens i Jönköping dom av 2014-03-19 i mål 774-13 borde vilken förvaltningsdomstol som helst ogilla polismyndighetens avslag. Allt prat om samlingsinriktningar och omfattning på samlingsområde är ju endast allmänna råd. Dessa är inte juridiskt bindande och får således inte läggas till grund för beslut. Därmed får inte heller domstolen sitta och "tycka" i linje med de allmänna råden (vilket skett alltför ofta).

Det är idag mycket svårt att ens få bli samlare. I många fall avslås även det första vapnet en samlare söker, just med motiveringen att något av de allmänna råden i Fap 551-3 inte uppfylls.

Det har faktiskt också hänt att en samlare som i detalj kan specificera exakt vilka vapen han vill ha i sin samling (det enda som fattats är serienumren) ändå får avslag med hänvisning till de allmänna råden i Fap 551-3.

Likaså har på senare år ofta samlare fått avslag på vapen som definitivt ingår i samlingsområdet men detta samlingsområde anses numera alltför stort. Att man därigenom stympar samlarens möjlighet att fortsätta med sitt samlande ignoreras fullständigt.

Lösningen i sådana fall har ofta varit att definiera om samlingsområdet till flera små områden, gärna med en klar redovisning av vilka vapen man redan har inom varje delsamlingsområde och vilka som saknas för att göra varje delsamlingsområde komplett.

Inte heller detta ska behövas. Allmänna råd får inte läggas till grund för beslut. Endast lagtext.